Feeds:
Posts
Comments

Le texte de Babel

Le texte de Babel esan quazim un kulte-texte por omni planlingue, quel on devan tradukar. Ici esan le version del Babel-texte in Idoro-lingue.

LE TEXTE DE BABEL EX LE BIBLE

 1. Omni homes havin le sami lingue e uzin le sami lingue.

2. Quande les ekirin a este, les trovin un vale in le lande Shinar e les eklojin iti.

3. Les dicin le un al altri: Vena, nos faca brikes e nos hardiga les per li foke. Talim brulati brikes servin les quam stones e bitume quam mortere.

4 Tan les dicin: „Venu, nos konstruktu un cite e un turme kon un pinte quel atingan le ciele por ganar glorie por nos ipsim e que nos ne esan dispersati sur le toti tere.

5. Ma Deo descendin por vidar le cite e le turme, queles le homes konstruktin.

6. E Deo dicin: Vid, les es un popule e les have un komuni lingue. E to esan solmen le komense de li agades, ergo nuli koze eson neposibli por les facar

7. Venu, nos descenda e nos konfuziga iti le lingue, por que nule komprendan plu le lingue del altre.

8.. Le Domino dispersin les de iti adsur li toti tere e les cesin konstruktar le cite.

9. Pro to on donin al cite le nome Babel, pro quei ti le Domino ha konfuzigati le lingue del toti monde e de iti il ha dispersata le homes adsur le toti tere.

 

 

 

Advertisements

Mi av traduked kanson klasik de musik pop “Secret land” (“Land arkan”) de Sandra in Idiom Neutral. Sandra esav mult popular intr 1980 e 1990, ma ila es ankor aktiv kuale kantatora. Tekst original esav in anglik negligante ke ila es eks Germania . Kanson es eks anu 1987.

Siloke on potes spektar video original “You Tube”

http://www.youtube.com/watch?v=RqWpUdBtSIQ&feature=related


SANDRA: LAND ARKAN (Secret land)
Mi memori
folaj kadav a inferiore
in Sankt Germain
it esav un novembr frigid
vo apoandav
e mi avav somni

no-hom konos ki mi es
Vo posible komprenderio
kelk-hom konos kos mi es
inferiore in land arkan

no-hom konos kual mi provos
no dikar ankor mentiad
kelk-hom konis in fini
mi truvero land arkan

mi av nesesitet de vo
mi senti vo
mi no potes vivar sin vo
tale longe

mi konos ke
noi partiav
mi restero in ist urb
kause vo mank tale mult a me

mi senti it
mi volu it
ist sekret kel
mi volu monstrar

e mi return
mi visi ke
mie amo integr debav faliar
ma vo mank a mi tant

no-hom konos ki mi es
vo posible komprenderio
kelk-hom konos kos mi es
inferiore in land arkan

no-hom konos kual mi provos
no dikar ankor mentiad
kelk-hom konis in fini
mi truvero land arkan

Ad mie tresor (poem)

Ad mie tresor (poem)

Mi vis vo
E mi perd mi
Mi audi vo parl
E mi volu sesar mie silensi.
Mi es yunktu vo,
Vo es yunktu mi
It no potes esar kelkos plu bel
Mi no volu vivar sine vo

Mi voluerio ke vo es 24 hori in omni-diurne
Yunktu mi
Mi potes obliviar omni-kos
Sol no vo
If mi no vis vo sol un diurn
Mi ya no potes komprendar
It fasi mi periar
Minuti es kuale hori
Hori es kuale diurni

Mi volu leplu ke mi potes
Portar vo sempre ko mi
Vo apovenerio nemediate omni pensadi mal
Mediu esante yunktu mi
Mi am vo

Mi av truved ist amor-poem minim in diurnal pro pueras yun. Mi sol konos ke nom de autor es Kara.

Mi av tradukav tekst de kanson de grup “Depeche Mode” “Blaspemous Rumours” in Idiom Neutral. In mie prefered lingu internasional kanson av nom “Fami blasfemos”. “Fami blasfemos” es konformu mie opionion leplu bon canson de Depeche Mode. It es trist e misterios e mi et am tekst de kanson.


Fami blasfemos

Puera in ansianitet de 16 anui
Vit integr es ankor ante ila
Ila diskupav se sie flekti de manu
Enuied per vit
Ma it no avav sukses
Ila mersi deo pro graseti minim

Kombatante lakrimi
Matr lekt not denove
16 kandeli flagr in sie spirit
Ila aksept blam
It es sempre semkos
Ila genuesk e prek

Mi no vole komensar
Fami blasfemos
Ma mi pens ke Deo av
Sensu malad de humor
E kuande mi mori
Mi ekspekt truvar
Il ridante

Puera in ansianitet de 18
Amoresk se in omni-kos
Ila truvav vit nov
In Yesus Krist
Perkuted per automobil
Ila fini
Su mashin in hospital
Pro mantenar vit

It esav diurn in termotemp
Kuande ila moriav
Orniti kantav
In siel de termotemp
Po pluvi arivav
E denove
Misversav lakrim
Eks okul de matr

Mi no vole komensar
Fami blasfemos
Ma mi pens ke Deo av
Sensu malad de humor
E kuande mi mori
Mi ekspekt truvar
Il ridante

NUPT DE FILIA DE UL (Fabl)

Nupt avav finied kovrar sie infanti e it gaudav se ke ili esav tale bel. Subite veniav hastor e kaptav un infant de ul e apoprendav it. Ma ul gaudiav se multe.  It sirksaltav e vokav: “Un filia bel es prended ipse sine dot! Un filia bel es prended ipse sine dot!”

Nome ul kreav ke sie fila av resived marito.

Fine mi tradukav kanson. Ist-foa mi tradukav kanson de grup OMD “Tesla Girls” (Tesla puerai).  It esav publikav in anu 1984.  It es kanson di puerai modern kuale mi .-)

Nikola Tesla esav fisikist e inventator eks Yugoslavia.

On potes aspektar musik ad You-Tube:  http://www.youtube.com/watch?v=GXURnE-nOPk

TESLA PUERAI (Kanson de OMD)

No no no

Tesla puerai Tesla puerai
Prov teorii
Elektro-stuli e dinamoi
Ilai es vested mortifikante mi
Ma siel konos lor sekret

No  no no

Vo no krederio mi if mi dikerio
Kosi, keli mi av visad, esav tro nefasil pro mi
Mi av esed pasient, siel konos it
Mi no potes sedar trankile u kalmar
E kuande mi promen mi no kontakt suol
Mi visa ist puerai, ilai es benedikev de siel
Mi divin it es tal ke ilai konos leplu bon

Tesla puerai, Tesla puerai
Ilai skrib in lor diurn-libri
Sitempe e tetempe ilai aspekt television
Sitempe e tetempe ilai parl a mi
Ma siel konos lor sekret

No no no

Vo no krederio iliai if ilai dikerio
Kosi, keli ilai av visad, esav tro nefasil pro ilai
Ilai av esed pasient, siel konos it
Ilai sembl kurar e tale it and
Ilai no potes sedar trankile u kalmar
E kuande ilai promen ilai no kontakt suol
Visa ist puerai, ilai es benedikev de siel
Mi divin it es tal ke ilai konos leplu bon

Tesla puerai
Tesla puerai
Tesla puerai
Tesla puerai

Tesla puerai Tesla puerai
Prov teorii
Elektro-stuli e dinamoi
Ilai es vested mortifikante mi

Tesla puerai Tesla puerai
Mi am Tesla puerai
Sitempe e tetempe ilai aspekt television
Sitempe e tetempe ilai parl a me
Ma siel konos lor sekret

No no no

Mi av traduked poem de Johann Wolfgang von Goethe “Elfenlied” (Elf-kanson) in Idiom Neutral.

ELF-KANSON

In medi-nokt, kuande homi yuste and dormar
Tetempe lum lun
Tetempe lum stel
Noi migr e kant

In medi-nokt
In prati ad alni
Noi sersh notr spasi
E noi migr e kant
E dans somni