Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Texti traduked’ Category

Mi av traduked kanson klasik de musik pop “Secret land” (“Land arkan”) de Sandra in Idiom Neutral. Sandra esav mult popular intr 1980 e 1990, ma ila es ankor aktiv kuale kantatora. Tekst original esav in anglik negligante ke ila es eks Germania . Kanson es eks anu 1987.

Siloke on potes spektar video original “You Tube”

http://www.youtube.com/watch?v=RqWpUdBtSIQ&feature=related


SANDRA: LAND ARKAN (Secret land)
Mi memori
folaj kadav a inferiore
in Sankt Germain
it esav un novembr frigid
vo apoandav
e mi avav somni

no-hom konos ki mi es
Vo posible komprenderio
kelk-hom konos kos mi es
inferiore in land arkan

no-hom konos kual mi provos
no dikar ankor mentiad
kelk-hom konis in fini
mi truvero land arkan

mi av nesesitet de vo
mi senti vo
mi no potes vivar sin vo
tale longe

mi konos ke
noi partiav
mi restero in ist urb
kause vo mank tale mult a me

mi senti it
mi volu it
ist sekret kel
mi volu monstrar

e mi return
mi visi ke
mie amo integr debav faliar
ma vo mank a mi tant

no-hom konos ki mi es
vo posible komprenderio
kelk-hom konos kos mi es
inferiore in land arkan

no-hom konos kual mi provos
no dikar ankor mentiad
kelk-hom konis in fini
mi truvero land arkan

Read Full Post »

Ad mie tresor (poem)

Mi vis vo
E mi perd mi
Mi audi vo parl
E mi volu sesar mie silensi.
Mi es yunktu vo,
Vo es yunktu mi
It no potes esar kelkos plu bel
Mi no volu vivar sine vo

Mi voluerio ke vo es 24 hori in omni-diurne
Yunktu mi
Mi potes obliviar omni-kos
Sol no vo
If mi no vis vo sol un diurn
Mi ya no potes komprendar
It fasi mi periar
Minuti es kuale hori
Hori es kuale diurni

Mi volu leplu ke mi potes
Portar vo sempre ko mi
Vo apovenerio nemediate omni pensadi mal
Mediu esante yunktu mi
Mi am vo

Mi av truved ist amor-poem minim in diurnal pro pueras yun. Mi sol konos ke nom de autor es Kara.

Read Full Post »

Mi av tradukav tekst de kanson de grup “Depeche Mode” “Blaspemous Rumours” in Idiom Neutral. In mie prefered lingu internasional kanson av nom “Fami blasfemos”. “Fami blasfemos” es konformu mie opionion leplu bon canson de Depeche Mode. It es trist e misterios e mi et am tekst de kanson.


Fami blasfemos

Puera in ansianitet de 16 anui
Vit integr es ankor ante ila
Ila diskupav se sie flekti de manu
Enuied per vit
Ma it no avav sukses
Ila mersi deo pro graseti minim

Kombatante lakrimi
Matr lekt not denove
16 kandeli flagr in sie spirit
Ila aksept blam
It es sempre semkos
Ila genuesk e prek

Mi no vole komensar
Fami blasfemos
Ma mi pens ke Deo av
Sensu malad de humor
E kuande mi mori
Mi ekspekt truvar
Il ridante

Puera in ansianitet de 18
Amoresk se in omni-kos
Ila truvav vit nov
In Yesus Krist
Perkuted per automobil
Ila fini
Su mashin in hospital
Pro mantenar vit

It esav diurn in termotemp
Kuande ila moriav
Orniti kantav
In siel de termotemp
Po pluvi arivav
E denove
Misversav lakrim
Eks okul de matr

Mi no vole komensar
Fami blasfemos
Ma mi pens ke Deo av
Sensu malad de humor
E kuande mi mori
Mi ekspekt truvar
Il ridante

Read Full Post »

NUPT DE FILIA DE UL (Fabl)

Nupt avav finied kovrar sie infanti e it gaudav se ke ili esav tale bel. Subite veniav hastor e kaptav un infant de ul e apoprendav it. Ma ul gaudiav se multe.  It sirksaltav e vokav: “Un filia bel es prended ipse sine dot! Un filia bel es prended ipse sine dot!”

Nome ul kreav ke sie fila av resived marito.

Read Full Post »

Fine mi tradukav kanson. Ist-foa mi tradukav kanson de grup OMD “Tesla Girls” (Tesla puerai).  It esav publikav in anu 1984.  It es kanson di puerai modern kuale mi .-)

Nikola Tesla esav fisikist e inventator eks Yugoslavia.

On potes aspektar musik ad You-Tube:  http://www.youtube.com/watch?v=GXURnE-nOPk

TESLA PUERAI (Kanson de OMD)

No no no

Tesla puerai Tesla puerai
Prov teorii
Elektro-stuli e dinamoi
Ilai es vested mortifikante mi
Ma siel konos lor sekret

No  no no

Vo no krederio mi if mi dikerio
Kosi, keli mi av visad, esav tro nefasil pro mi
Mi av esed pasient, siel konos it
Mi no potes sedar trankile u kalmar
E kuande mi promen mi no kontakt suol
Mi visa ist puerai, ilai es benedikev de siel
Mi divin it es tal ke ilai konos leplu bon

Tesla puerai, Tesla puerai
Ilai skrib in lor diurn-libri
Sitempe e tetempe ilai aspekt television
Sitempe e tetempe ilai parl a mi
Ma siel konos lor sekret

No no no

Vo no krederio iliai if ilai dikerio
Kosi, keli ilai av visad, esav tro nefasil pro ilai
Ilai av esed pasient, siel konos it
Ilai sembl kurar e tale it and
Ilai no potes sedar trankile u kalmar
E kuande ilai promen ilai no kontakt suol
Visa ist puerai, ilai es benedikev de siel
Mi divin it es tal ke ilai konos leplu bon

Tesla puerai
Tesla puerai
Tesla puerai
Tesla puerai

Tesla puerai Tesla puerai
Prov teorii
Elektro-stuli e dinamoi
Ilai es vested mortifikante mi

Tesla puerai Tesla puerai
Mi am Tesla puerai
Sitempe e tetempe ilai aspekt television
Sitempe e tetempe ilai parl a me
Ma siel konos lor sekret

No no no

Read Full Post »

Mi av traduked poem de Johann Wolfgang von Goethe “Elfenlied” (Elf-kanson) in Idiom Neutral.

ELF-KANSON

In medi-nokt, kuande homi yuste and dormar
Tetempe lum lun
Tetempe lum stel
Noi migr e kant

In medi-nokt
In prati ad alni
Noi sersh notr spasi
E noi migr e kant
E dans somni

Read Full Post »

Mi av traduked ankor poem de Ida Reinsberg-Düringsfeld.  It es poem “Desir de puera” (Original: Sehnsucht des Mädchens).

DESIR DE PUERA

Vent rud pasifik nubi
Mie respir siekifik fenestr-vitr
E mie okuli, kuale fatiged ili es

Distante trans kampi brun e semin verd
Mi aspekt versu, eske kavalkator adproksim
Il no veni e mi no konos kelkos mi fasiero

Kuale sitempe potes pasar pro mi noktu long,
Usk mi potes denove standar ad fenestr
E visar su via, kel es eterne desert

A mi volu prekar, prekar trankile pro vo
Tetempe mi lakrimerio nesonore mi in somnii
Usk mie okuli reaperiero se

Read Full Post »

Mie period poetik kontinu. Mi av traduked poem de poeta germanik Ida von Reinsfeld-Düringsfeld (1815-1876) “Puera trist” (Original: Ein traurig Mädchen) in Idiom Neutral.

PUERA TRIST

Kuande vent sufl

Kuande foliaj vent

Kuande rosi stand

Su herb

Mi lakrim sonore

Kuande noktuesk

Kuande mie ped er

Kuande mi timesk mi

Kuande mi vok

Mi konos bene

Eske vo deb esar distant

Mie stel kar?

Mi eserio volontare

Malad e sine konsolasion

Sole yunktu vo

Read Full Post »

Po mie experiment skribar poemi sitempe poem de poet famos Heinrich Heine. Mi av traduked poem “Puera ko boket rub” (Original “Mädchen mit dem roten Mündchen”) de poet german Heinrich Heine.

Puera ko boket rub

Puera ko boket rub
Ko okuleti duls e klar
Vo mie puera kar e minim
Mi sempre pens a vo

Vespr frigotempik es sidiurne long
E mi volu esar yunktu vo
Sedar yunktu vo, babilar ko vo
In kamret intim

Ad labii mi voluerio presar
Votr manu minim e blank
E mi kuvr it ko lakrimi
Votr manu minim e blank


Read Full Post »

Ankor kel-kos di film Hepzibah. In film du pueras multe yun kant kanson minim.  Siloke es tradukasion de ist kanson in Idiom Neutral. Nemulte terorant u no?

Visa siloke pro auskultar kanson sekuant:

http://www.youtube.com/watch?v=K_hK2rqrwSA

Tik tak medi-nokt

Magiera malisios av vigilesked

Ila prendero vo

Esa atentiose

Kuande vo dorm in nokt

Tik tak medi-nokt

Ila ya av mortifiked kuink

Atensa bone

No dormeska

Setre vo esero sekuanta


Read Full Post »

Older Posts »